THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRIỂN KHAI NQTW7 (KHÓA XI) CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY NGÀY 24/9/2013 TẠI CÁC ĐẢNG BỘ XÃ (THỊ TRẤN)

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong huyện.

Theo kế hoạch học tập triển khai NQTW7 (khóa XI) của Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngày 24/9/2013 tại các Đảng bộ Xã (Thị trấn).

Căn cứ vào nội dung học tập, sau khi xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng GD&ĐT thông báo như sau:

- Nội dung buổi sáng: Đảng viên các trường được nghỉ vì đã học trong hè 2013

- Nội dung buổi chiều: Đảng viên các trường có mặt tại Hội trường Xã (Thị trấn) vào lúc 13g30 để học các NQ còn lại (vì chưa được học trong hè)

Đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo cho đảng viên của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện.

                                                                             TM. Ban Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

                                                                                            Bùi Huy Toàn