Tổ chức Hội thi chọn HSG thí nghiệm thực hành môn Hóa, Lý, Sinh cấp huyện

{jpageviews 760 none}

Tập đính kèm: Công văn hướng dẫn

Tập đính kèm: Mẫu đăng ký

   

            Thực hiện công văn số 153/SGDĐT-GDTrH ngày 08/02/2012 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc tổ chức hội thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành các môn Lý, Hóa, Sinh bậc THCS năm học 2011-2012.

            Để có cơ sở công nhận danh hiệu HSG thí nghiệm thực hành các môn Lý, Hóa, Sinh lớp 9 cấp huyện, năm học 2011-2012 và chọn đội tuyển bồi dưỡng đi thi cấp tỉnh, Phòng GDĐT tổ chức hội thi cấp huyện với kế hoạch cụ thể như sau

  1. Đối tượng dự thi:

Học sinh đang học lớp 9 bậc THCS, có kết qủa xếp loại Học kỳ I phải là hạnh kiểm Tốt và học lực từ Khá trở lên.

Mỗi trường THCS chọn cử một đội tuyển Vật lý, một đội tuyển Hoá Học và một đội tuyển Sinh học,  mỗi đội tuyển gồm hai học sinh.

2. Hồ sơ dự thi:

-      

Phiếu điểm có xếp loại các mặt giáo dục của học kỳ 1 năm học 2011-2012, có xác nhận của Hiệu trưởng.

-      

Danh sách dự thi (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của BGH nhà trường.

3. Nội dung thi:

Nội dung bao gồm kiến thức trong chương trình sách giáo khoa lớp 8 và lớp 9, giới hạn đến các bài sau đây của chương trình lớp 9:

-Môn Vật Lý: bài thực hành “Đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ”.

-Môn Hoá học: bài thực hành “Tính chất hóa học của Hidrocacbon”.

-Môn Sinh học: bài thực hành “Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật”.

4. Hình thức thi: gồm hai phần:

a/ Phần thi lý thuyết  (hệ số 1):  mỗi học sinh phải làm một bài thi trắc nghiệm trong 30 phút, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thang điểm là 30.

Điểm lý thuyết của mỗi đội là điểm trung bình cộng của hai học sinh trong đội.

b/ Phần thi thực hành (hệ số 2): Hai học sinh trong một đội phối hợp làm bài thi thực hành chung trong thời gian 30 phút, với thang điểm là 30.

Bài thực hành được chấm dựa trên một số tiêu chí chủ yếu sau: chuẩn bị dụng cụ, kỹ năng kỹ xảo thực hành, mức độ chính xác của các kết quả thí nghiệm, vệ sinh thực hành và trả lời một số câu hỏi có liên quan đến bài thí nghiệm.

Tổng điểm thi của mỗi đội = Điểm lý thuyết + Điểm thực hành x 2.

Điểm đồng đội = tổng điểm thi của cả ba đội (Vật lý, Hoá học, Sinh học)

5. Địa điểm và thời gian tổ chức:  

-         

Địa điểm: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

-         

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 03/3/2012 – Đúng 7h30’ khai mạc Hội thi.