V/v tập trung chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới 2012-2013.

Tập đính kèm: CV155 Hướng dẫn Khai giảng 2012-2013.

Kính gửi: Các trường MN,MG,TH,THCS trực thuộc .

            Thực hiện Công văn 1318/SGDĐT-VP ngày 13/07/2012 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc tập trung chuẩn bị năm học mới 2012-2013.

            Phòng GD&ĐT huyện Trảng bom đã triển khai các công tác cần tập trung chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2012-2013 tại hội nghị hiệu trưởng toàn ngành vào ngày 30/07/2012 với nhiều nội dung như: công tác tham mưu địa phương về kế hoạch chiêu sinh, tuyển sinh; công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chính trị; công tác chuẩn bị đội ngũ; công tác chuẩn bị tu sửa, vệ sinh CSVC trường lớp; các khoản thu đầu năm học; lịch công tác từ đầu tháng 8/2012 đến khai giảng năm học mới 2012-2013; kế hoạch thời gian năm học 2012-2013; về thời gian  tựu trường, thời gian thực học…(CV cụ thể đã đăng tải trên website và mail mở của Phòng)

Nay Phòng hướng dẫn thêm về nội dung thực hiện trong ngày Khai giảng như sau:

            1. Thời gian đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng cho tất cả các trường Mầm non, Tiểu học và THCS  là 8g00 ngày 05/09/2012 (thứ tư).

            2.  Chương trình Lễ Khai giảng gồm 2 phần:

            - Phần “Lễ” với nghi thức trình tự sau: Tổ chức lễ đón học học sinh đầu cấp (lớp mầm, lớp 1, lớp 6); chào cờ, hát Quốc ca; diễn văn Khai giảng năm học mới của lãnh đạo nhà trường; đánh trống khai trường; đọc thư chức mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh (trường hợp có thư chúc mừng của Chủ tịch nước, của lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ được sinh hoạt sau trong chào cờ đầu tuần); đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên…Ngoài ra có thể có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử của địa phương, của nhà trường.

            - Phần “Hội” có thể tổ chức trước hoặc sau ngày Khai giảng năm học mới với những nội dung sau: Tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các trò chơi nhân gian với các hình thức linh hoạt, vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Tổ chức trồng cây, xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp, an toàn. Tổ chức giao lưu học tập, kết nghĩa giữa các khối lớp trong trường, đặc biệt quan tâm với học sinh mới tuyển vào đầu cấp học…Các trường tùy thuộc vào điều kiện của trường tổ chức các hoạt động cụ thể, vui tươi, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh.

            3. Gửi báo cáo nhanh khai giảng (theo mẫu)  về VP.Phòng GD&ĐT  chậm nhất vào sáng ngày 06/09/2012. Các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng  và mẫu báo cáo nhanh có gửi qua mail của  các trường và đăng trên website của Phòng (giaoductrangbom.com) và mail mở của Phòng (vanphongphonggdtrangbom@yahoo.com.vn , MK: vpphonggdtrangbom). Các trường cần chuẩn bị  nắm và điền trước một số  số liệu đã có  vào mẫu, ngày khai giảng điền thêm một số nội dung theo yêu cầu và gửi báo cáo.

            Báo cáo nhanh có thể gửi trước qua mail: gddttrangbom@dongnai.edu.vn hoặc vanphongphonggdtrangbom@yahoo.com.vn sau đó gửi báo cáo bằng văn bản .

            Trên đây là hướng dẫn của chỉ đạo chung của Phòng. Đề nghị các trường nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tùy theo nội dung công việc, các trường báo cáo, đề xuất biện pháp về các bộ phận chức năng và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Phòng.

Lưu ý: Các công văn dưới đây đã đăng tải trên website của Phòng (có thể tải xem lại tại đây)

- CV số 1318/SGDĐT-VP ngày 13/7/2012 của Sở v/v tập trung chuẩn bị năm học mới 2012-2013
- CV số 1045/SGDĐT-VP ngày 18/6 v/v triển khai kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
- QĐ số 1576/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013
- QĐ số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013