Trang chủ
V/v báo cáo đánh giá xếp loại viên chức năm 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo; Tiểu học và THCS trực thuộc.


THÔNG TƯ: Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tập đính kèm: Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT

Tập đính kèm: Tiêu chuẩn đánh giá Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ: Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2012.

Thông tư này là căn cứ để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở; văn bản số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo (các nội dung áp dụng đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Bộ từ điển esDictionaries 300.000 từ miễn phí

Người sưu tầm: thầy Nguyễn Mạnh Dũng -  Trường THCS Lê Đình Chinh

Phạm Thùy Nhân là cái tên đã nổi tiếng từ lâu với bộ phần mềm học tiếng Anh English Study Pro 1.0. Vừa qua, tác giả đã giới thiệu phần mềm từ điển miễn phí esDictionaries với một giao diện hoàn toàn mới, đẹp, hiện đại, khoa học, tiện lợi hơn, với lượng dữ liệu khổng lồ và những công cụ cần thiết và hữu ích cho người học tiếng Anh. EsDictionaries là chương trình tra từ điển trong bộ English Study Pro 1.0 với số lượng từ lên đến hơn 300.000, đã giúp người sử dụng thuận tiện và tiết kiệm thời gian rất nhiều so với sách tra từ truyền thống.

Với hy vọng hỗ trợ người học tiếng Anh một cách đắc lực và hiệu quả hơn cũng như đáp lại sự tín nhiệm của người dùng trong suốt 10 năm qua, tác giả Phạm Thùy Nhân đã dành món quà này cho các bạn trẻ hiếu học nhưng không đủ điều kiện để mua bản quyền phần mềm English Study Pro 1.0, hay chỉ cần sử dụng để tra từ điển.

Chương trình có nội dung giống như esDictionaries của English Study Pro 1.0 với 5 loại từ điển cho bạn lựa chọn, là: từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, từ điển cách dùng từ, tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ.

EsDictionaries có dung lượng 702 MB, quý thầy cô có thể  tải về từ đường dẫn: http://www.nguyendatlabel.vn/vi-vn/zone/197-bo-tu-dien-esdictionary.aspx

Sau khi tải về quý thầy cô và các em chạy file Setup để cài đặt.

 

Bộ từ điển này vốn được tích hợp trong English Study Pro 1.0 với 5 từ điển hữu ích cho những người học tiếng Anh: Anh-Việt, Việt-Anh, cách dùng từ, tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ.


Tổng hợp số liệu học sinh, học kỳ I năm học 2009-2010, bậc THCS

Các trường THCS trong huyện có thể tải bảng tổng hợp số liệu học sinh (học lực, hạnh kiểm, nữ, dân tộc, bỏ học) THCS học kỳ I năm học 2009-2010 và điều chỉnh lại một số dữ liệu báo cáo sai (những ô đánh dấu màu vàng).


KẾ HOẠCH:Công tác bồi dưỡng thường xuyên bậc tiểu học hè 2013 và trong năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1080/KH-SGDĐT ngày 30/5/2013 về Kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.; công văn số 1229/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên tiểu học năm học 2013-2014
Phòng GD&ĐT chỉ đạo triển khai công tác BDTX cán bộ quản lí cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) và giáo viên tiểu học (GVTH) trong hè 2013 và năm học 2013-2014 theo kế hoạch như sau:


Mẫu báo cáo số liệu học kỳ I năm học 2014-2015.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, THCS&THPT trong huyện.

Tags:


Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.


Triệu tập Hội nghị chuyên đề Lịch sử cấp THCS, năm học 2012-2013.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, các trường phổ thông có nhiều cấp học trong toàn huyện.
Thực hiện công văn số 2234/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2012 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc triệu tập hội nghị chuyên đề Lịch sử cấp THCS, năm học 2012-2013. Nay Phòng GDĐT thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề như sau:V/v hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục tiểu học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện.

Căn cứ công văn số 1931/SGDĐT-GDTH ngày 21/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với bậc tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom hướng dẫn các trường tiểu học trong toàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục tiểu học trong năm học 2014-2015 như sau:

Công văn Hướng dẫn


Bổ sung ngày sinh cho HS dự thi IOE cấp huyện

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

Để có thông tin đầy đủ của HS dự thi IOE cấp huyện, Phòng GDĐT yêu cầu các trường bổ sung ngày sinh của HS dự thi cấp huyện:

- Nhập vào danh sách (tải tại đây), yêu cầu giữ nguyên các hàng, các cột.

Tags:HG Từ Điển - Từ Điển Tiếng Việt

Sưu tầm và giới thiệu: Thầy Nguyễn Mạnh Dũng

Hiện nay có nhiều phần mềm từ điển dùng tra từ qua lại giữa Tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác, nhưng tìm một phần mềm từ điển Việt - Việt để tra nghĩa hay chính tả tiếng Việt thì quả thật khó, chỉ gần đây mới thấy có HG Từ Điển - Từ điển Tiếng Việt, được xây dựng dựa trên cuốn Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do GS. Hoàng Phê chủ biên. 

Quý thầy cô có thể tải “Từ Điển TiếngViệt” tại địa chỉ : http://www.mediafire.com/?t9zcqto15gctfdc

Sau khi tải về, quý thầy cô giải nén file vừa tải và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào thư mục Setup chạy file setup.exe để cài đặt.

Bước 2: Vào thư mục Support cài các loại fonts cần thiết.

Bước 3: Khởi động lại máy.

Bước 4: Khởi động chương trình “Từ Điển TiếngViệt” trên màn hình để bắt đầu sử dụng.


Bàn về lời giải bài 13 trang 48 SGK toán 9 tập 1

Bài viết của thầy Hoàng Văn Ân - GV trường THCS Phan Chu Trinh: (xem bài viết)